Hospodárme

Tvorba identity pre potrebu projektu finančnej gramotnosti. Dizajn internetovej stránky, tvorba ebook-u a ilustrácií.

  • Projekt: identita, dizajn webovej stránky, e-book
  • Použitý softvér: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW, Wordpress
  • Zákazník: hospodar.me
  • Rok realizácie: 2016