Barny’s a ALAVIS

Viaceré projekty z oblasti grafického dizajnu (obalový dizajn, inzercia, ponukové listy, brožúry a pod.) od 2017 – trvá

  • Projekt: rôzne
  • Použitý softvér: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,
  • Zákazník: natural supplements s.r.o. (značky Barny's a ALAVIS)
  • Rok realizácie: 2017-trvá