Základná a materská škola Petrovice

Tvorba a dizajn internetovej stránky pre potreby školy jej zamestnancov, detí a ich rodičov. Ilustrácie maskotov jednotlivých tried v štýle blízkom deťom predškolského veku a prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

  • Projekt: tvorba webovej stránky
  • Použitý softvér: Wordpress, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW
  • Zákazník: ZŠ a MŠ v Petroviciach
  • Rok realizácie: 2015
  • Adresa projektu: zspetrovice.sk