sluzby

služby:

firemná identita

tvorba loga

vizitky

dizajn firemných dokumentov

grafický/dizajn manuál

 

printová grafika

letáky

brožúry

ponukové listy a cenníky

katalógové listy

katalógy

 

návrhy vonkajšej reklamy

dizajn polepov automobilov

dizajn polepov výkladov

návrh billboardov

a pod.

 

ilustrácie a vizualizácie

ilustračné kresby

symboly, značky a ikony

nákresy

návody

 

webová grafika

tvorba prezentačných webových stránok

elementy webovej grafiky

bannery

html mailové šablóny

e-mailové podpisy

dizajn FB stránok

 

 

 

Potrebujete pomôcť? Kontaktujte ma!