Tovarišstvo

Úprava loga, dizajn produktových a propagačných materiálov pre občianske združenie zaoberajúce sa ľudovými umeniami a remeslami.

  • Projekt: oprava loga, ponukové listy
  • Použitý softvér: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW
  • Zákazník: Tovarišstvo, občianske združenie
  • Rok realizácie: 2014, 2015