Reklama na očiach

Tvorba identity pre projekt, dizajn internetovej stránky, návrh polepu vozidla a pútačov vo veľkosti billboard.

  • Projekt: logo, webová stránka, polep auta, billboard
  • Použitý softvér: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, Wordpress
  • Zákazník: Reklama na očiach
  • Rok realizácie: 2016
  • Adresa projektu: www.reklamanaociach.sk