Jumping

Tvorba materiálov pre potreby propagácie cvičenia Jumping. Dizajn vonkajšej reklamy, bannerov a Billboardov, propagačných materiálov, vstupeniek a príprava webovej stránky.

  • Projekt: webová stránka, vonkajšia reklama
  • Použitý softvér: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, Wordpress
  • Zákazník: Jumping
  • Rok realizácie: 2015, 2016
  • Adresa projektu: www.jump1.sk