AR Storage Solution / Technometal s.r.o.

Viaceré projekty z oblasti grafického dizajnu a marketingovej komunikácie v rokoch 2011-2013

  • Projekt: rôzne
  • Použitý softvér: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Prestashop
  • Zákazník: AR Storage Solution/Technometal s.r.o.
  • Rok realizácie: 2011-2013